RS232 Input

*   10 optoisolerede indgange
*   Indgangsniveauer: 12 - 24 Vdc
*   Indgangsimpedans: 2 K ohm
*   Forsyning: 12Vdc /30 mA. Netadapter el. direkte forsyning
*   Mulighed for din skinne montage
*   Dimensioner: (H x L x B) 60 x 85 x 105

Der kommunikeres med indput modulet via RS232 med 9600 bit/sek, None paritet, 8 databit, og
1 stop bit.

Alle styretegn (CR, LF, FF, xxx) vil bruge og tømme input buffer. Derfor kan man frit sende
LF eller CR før data blokken.
På samme måde kan blokken være afsluttet af valgfri kontroltegn som CR eller LF, xxx.

Data blokke bortset fra start og slut kontroltegn:

Kommando format: Innn, IBxxx, IHxxx, IVxxx

Hvor nnn er input nummer 1 til 250. xxx er 1. input nummer i enhed.
Der er 10 indgange pr. enhed.
Det vil sige enhed nr. 1 : 1..10. Enhed nr. 5: 41-50, ect.
Der kan anvendes både store og små bogstaver.

Kommunikations eksempler:

Ved Innn returneres den pågældende indgangs on/off status. 

Eksempel:
Læs indgang 1:	I1(Cr)
   Retur svar:	  On(Lf)(Cr)

Ved IBxxx returneres de 10 indgange som ascii kodet binær format.
Hvor xxx angiver 1. inp. nr. i enhed.

Eksempel:
Læs enhed nr. 3:	IB21(Cr)
  Retur svar:		  0000101100(Lf)(Cr)  (Indg. 5,7,8 er aktive)

Ved IHxxx returneres de 10 indgange som ascii kodet hexadecimale nibble format.
Hvor xxx angiver 1. inp. nr. i enhed.

Eksempel:
Læs enhed nr. 1:	IH1(Cr)
  Retur svar:		  39h 38h 32h (Lf) (Cr)  (Indg. 1,4,5,9 er aktive)

Ved IVxxx forespørgsel på versions nr.
Hvor xxx angiver 1. inp. nr. i enhed.

Eksempel:
Læs ver. i enhed nr. 6:	IV51(Cr)
  Retur svar:		  Ver.2.10 (Lf) (Cr)  

Hvis indgangsmodulerne ønskes reset kan dette gøre med kommandoen

RESet  Restart alle indgange i alle enhder & reload dip sw.