RS232 Output

*   10 relæer m. skiftekontakter (form C)
*   Readback relæ status
*   Relæbelastning: 125Vac/dc, 1A
*   Forsyning: 12Vdc /125 mA. Netadapter el. direkte forsyning
*   Mulighed for din skinne montage
*   Dimensioner: (H x L x B) 60 x 85 x 105.

Der kommunikeres med relæ modulet via RS232 med 9600 bit/sek, None paritet, 8 databit, og
1 stop bit.

Alle styretegn (CR, LF, FF, xxx) vil bruge og tømme input buffer. Derfor kan man frit sende
LF eller CR før data blokken.På samme måde kan blokken være afsluttet af valgfri kontroltegn som CR eller LF, xxx.

Data blokke bortset fra start og slut kontroltegn:

Kommando format: Rnnn,ccc
"R" og "," er faste.

hvor nnn er relæ nummer 1 til 250.
Der er 10 relæer pr. enhed.
Det vil sige enhed nr. 1 : 1..10. Enhed nr. 5: 41-50, ect.

Der kan anvendes både store og små bogstaver.

Kommunikations eksempler:

Ved Rccc sættes det pågældende udgangs relæ on/off status. 

ccc er kommandoen. Disse kendes som:

ccc = "1" Tænd
ccc = "On" Tænd
ccc = "0" Sluk
ccc = "Off" Sluk
ccc = "P12" Puls i 12 sekunder (max 99)
ccc = "?" Forespørgsel på relæstatus. Retur svar : On el.Off

Eksempler:
Tænd relæ 1 		R1,1
Sluk relæ 11		R11,Off
Tænd relæ 2 i 10 sek.	R2,P10
Hvad er status på relæ 4	R4,?
   Retur svar:	  On

Endvidere kan der anvendes følgende kommandoer:

Ved RBxxx,1 returneres status for de 10 udgange som ascii kodet binær format.
Hvor xxx angiver 1. relæ nr. i enhed.
Eksempel:
Læs enhed nr. 3:	RB21,1(Cr)
  Retur svar:		  0000101100(Lf)(Cr)  (Relæ 5,7,8 er aktive)

Ved RHxxx returneres status for de 10 udgange som ascii kodet hexadecimale nibble format.
Hvor xxx angiver 1. relæ nr. i enhed.
Eksempel:
Læs enhed nr. 1:	RH1,1(Cr)
  Retur svar:		  39h 38h 32h (Lf) (Cr)  (Indg. 1,4,5,9 er aktive)

Ved RVxxx,1 forespørgsel på versions nr.
Hvor xxx angiver 1. inp. nr. i enhed.
Eksempel:
Læs ver. i enhed nr. 6:	RV51,1(Cr)
  Retur svar:		  Ver.2.10 (Lf) (Cr)  

"RESet" Sluk alle relæer i alle enheder & reload dip sw.